Jak mám topit?

JAK MÁM S BRIKETAMI REKORD TOPIT?

Zatápění
Na čistý rošt položte vhodný podpalovač, dostatečné množství podpalového dřeva a následně několik briket. Vzduchové šoupátko nastavte do polohy pro zatápění, to znamená, že přívod vzduchu bude zcela otevřen. Když palivo začne dostatečně hořet, posuňte podle návodu k použití vzduchové šoupátko tak, abyste přívod vzduchu snížili. (Nedostatečný přívod vzduchu má však za následek dýmání.) Při zatápění nikdy nepoužívejte nebezpečné a nevhodné látky (jako např. benzín)!
Topení
Po zatopení začnou vznikat žhavé uhlíky. Během samotného topení prohrabejte uhlíky, respektive popel, aby propadl. Na rozžhavené uhlíky přiložte několik briket a vzduchové šoupátko nastavte do polohy pro zatápění (zcela otevřený přívod vzduchu). Když brikety chytnou, změňte polohu vzduchového šoupátka podle potřeb.
Udržování žáru
Než půjdete spát, přiložte ještě dvě až čtyři brikety a počkejte, až chytnou. Potom nastavte vzduchové šoupátko do správné polohy dle návodu k použití. Druhého dne stačí prohrabat popel a položit na uhlíky dřevo spolu s několika briketami. Dále postupujte jako u běžného topení.

JAK TOPIT?