Kostka - ko2

Ledvické uhlí - Kostka - ko2

Osvědčení o kvalitě paliva - vyhláška č. 13/2009 Sb. 
Obchodní označení kostka 
Zrnitost paliva 40 - 100 mm
Průměrná výhřevnost paliva 17,6 MJ/kg
Průměrný obsah popela 9,8 %
Obsah síry v původním stavu 0,44 g/MJ
Maximální obsah nadsítného 10 %
Maximální obsah podsítného 13 %
Nadsítné - zrno větší než 100 mm 
Podsítné - zrno menší než 40 mm (až do velikosti mouru)        Bílinské uhlí kostka 
Objednat