Ořech 2 - o2

Ledvické uhlí - Ořech 2 - o2 

Obchodní označení ořech 2
Zrnitost paliva 10 - 25 mm
Průměrná výhřevnost paliva 17,6 MJ/kg
Průměrný obsah popela 9,8 %
Obsah síry v původním stavu 0,44 g/MJ
Maximální obsah nadsítného 15 %
Maximální obsah podsítného 15 %
Nadsítné - zrno větší než 25 mm
Podsítné - zrno menší než 10 mm (až do velikosti mouru)
        Bílinské ořech 2 
Objednat